קשיים התפתחותיים
עיכוב התפתחותי

עיכוב התפתחותי הינו מושג בו משתמשים על מנת לתאר קושי או איחור בהשגת אבני הדרך המצופות מהילד, בהתאם לגילו הכרונולוגי. אבני דרך אלו, מהוות נדבך חשוב בהתפתחותו התקינה של הילד. איחור התפתחותי מוגדר כשתי סטיות תקן מהממוצע לגיל ברכישת אבני הדרך  (מוטוריקה גסה, עדינה, שפה ותקשורת). כאשר מדובר באיחור של יותר מתחום אחד אנו מדברים על איחור התפתחותי כוללני. ישנן אבני דרך שהילד חייב להשיג במהלך התפתחותו כדי להגיע לתפקוד תקין.

אנו מצפים שהילד ישיג את אבני הדרך בהתאם לגיל. למשל, אבני דרך מוטוריות כגון זחילה, ישיבה בגיל שמונה- תשעה חודשים. מילים ראשונות בסביבות גיל שנה.

עיכוב התפתחותי יכול להתבטא בכל אחד מהתחומים המצוינים. יש להבין כי כאשר מדובר על אבני דרך התפתחותיות מדובר על טווח גילאים ולא על נקודת זמן ספציפית. ההתפתחות היא אישית לכל ילד, רצף ההתפתחות אוניברסלי אך קצב ההתפתחות שונה מילד לילד.

לכן יש לקבל תמונה כוללנית ומקיפה לגבי התפתחותו של הילד. האבחון ההתפתחותי כולל שיחת הורים, קבלה של שאלוני גננת, אבחון התפתחותי פורמלי ונוירולוגי. וכל זאת במטרה למקד ולאפיין את הקושי תוך שימת דגש טיפולי ויעדים לעתיד.