קשיים התפתחותיים

אבחון קוגנטיבי

 

אבחון פסיכולוגי התפתחותי ואבחון קוגנטיבי בשנות החיים הראשונות מבוצע אבחון התפתחותי אשר מטרתו למקד את הקשיים אשר עולים בתפקודו של הילד בחיי היום יום. אנו מסתכלים על תפקודו של הילד לעומת זה הצפוי לגילו, הפער ביניהם מעיד על עיכוב התפתחותי.

עם גדילתו של הילד היכולות הופכות להיות יציבות יותר ומדידות יותר ולכן ניתן בגילאים גדולים יותר להעריך את היכולת הקוגנטיבית של הילד. באבחון הפסיכולוגי ההתפתחותי מוערכים ילדים צעירים יותר במטרה להעריך את התפתחותם הכללית ואת התפתחותם בתחומים השונים.  מטרתו של אבחון קוגנטיבי היא להעריך את יכולתו האינטלקטואלית של הילד.

התפקוד האינטלקטואלי מורכב  מתפקוד קוגנטיבי מילולי ותפקוד קוגנטיבי ביצועי, וכן מוערכת היכולת האינטלקטואלית הכללית. בהתאם לתוצאות האבחון ניתן למקד את הטיפול לו זקוק הילד לשם התקדמותו ההתפתחותית. עיכוב התפתחותי זה מצוין כ- DQ. עם גדילתו של הילד משתנות הדרישות, והאבחון נקרא אבחון קוגנטיבי. תוצאות האבחון נמדדות כ- IQ. תוצאות אלו יכולות לשמש לצורך מתן מענה חינוכי גני או בית ספרי לצורך ועדות השמה ולהמלצה לטיפולים פרא רפואיים (ק. תקשורת, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגית). בהתאם לקשיים אותם מציג הילד באבחון. כל זה כמובן בהילקח בחשבון ההקשר התרבותי, החברתי ותפקודי הקשב של הילד.

אבחון קוגנטיבי משמש ככלי מעקב אחר התקדמותו של הילד הן במסגרת החינוכית והן בטיפולים.  אבחונים אלו ישמשו לקביעת יעדים להמשך והערכת צרכים מחודשת של הילד.